Nieuwbouw 36 zorgappartementen De Luifel

Over dit project

Woonzorgcentrum De Luifel ligt op een mooie lommerrijke plek in Amsterdam-Noord, maar nogal verscholen in het groen. Het nieuwe gebouw moet meer in de wijk worden geïntegreerd en passen in de historische omgeving. Geen gebouw met de uitstraling van een zorglocatie, maar een woongebouw zonder veel pretenties en met alle moderne zorgvoorzieningen: Een prettig woonklimaat met voldoende lichtinval, uitzicht en beleving. Een uitnodigend gebouw waar je prettig en veilig woont, en dat aansluit op de buurt met haar dorpse karakter.

Aansluiting met de buurt

In het ontwerp is rekening gehouden met alle omgevingsaspecten. Door de entree te richten op de brug over rivier de Grote Die, krijgt het centrum aansluiting met de buurt. De bosschages aan de waterkant zijn deels verwijderd, waardoor de bewoners een prachtig uitzicht hebben over het water en de verbinding met de buurt nog eens extra is versterkt. Het kleinschalige langgerekte gebouw past bij de woongebouwen en huizen in de omliggende wijken. Het heeft bovendien het karakter van een dijkwoning omdat het deels in de grond is verzonken en verspringende gevels heeft.

opdrachtgever: Stichting Philadelphia Zorg
vloeroppervlak: 3835 m²
realisatie: oktober – november 2019 (oplevering)